เลขที่ 88/4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

เราเปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

คาโปร ประเทศไทย

บริษัท อินดัสเตรียล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขที่ 88/4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120, ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0)2 285 4656-9
หมายเลขโทรสาร: +66 (0)2 285 4660
อีเมล: hello@kaprothailand.com

       

ต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมใช่หรือไม่?