KAPRO 214 Sure Grip Chalk Line with line level

฿450.00

ผลิตภัณฑ์แห่งการปฏิรูปการวัดระดับ 214 SURE GRIP Chalk Line & Level เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในหมวดหมู่นี้ ประกอบด้วยกล่องใส่ชอล์กที่ทนทานด้วยวัสดุผสมและส่วนติดตามระดับแนวซึ่งอาศัยกลการที่ปราศจากการติดขัด หมายความว่าสามารถกรอกลับได้รวดเร็วกว่าปกติถึงหกเท่า โดยมีส่วนล็อตแนวเชือก เชือกแนวชอล์กซึ่งทนทานต่อการฉีกขาดและดูดซับผงแป้งได้ดีทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในทุกการทำงาน ผลิตภัณฑ์ 214 ยังมีช่องเติมชอล์กที่ไม่หกเลอะเทอะอีกด้วย

รหัสสินค้า: 820213-1 หมวดหมู่: