Kapro 379 Moisture Meter with Temperature Detection

เครื่องตรวจวัดระดับความชื้นและอุณหภูมิของวัสดุไม้ต่างๆ ด้วยเครื่องวัดความชื้น 379 ของ Kapro หัวมุดเครื่องตรวจจับสองหัวมีฝาครอบป้องกันแบบถอดได้ มีมาตราวัดแบบ 8 สเกลสำหรับวัสดุไม้ประเภทต่างๆ

มีจำหน่ายสำหรับการสั่งซื้อพิเศษเท่านั้น

รหัสสินค้า: 820300 หมวดหมู่: