KAPRO 783 Electrician’s Level – Perfectly positioned power sockets

อุปกรณ์วัดระดับ KAPRO 783 Electrician’s Level – พร้อมที่ต่อพลังงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์วัดระดับ 783 Electrician’s Level เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ที่จำกัดมี ตำแหน่งที่แน่นอน และการวัดระดับสำหรับติดตั้งที่เสียบปลั๊กไฟ ที่ปล่อยพลังงานสำหรับโทรศัพท์ และสวิตช์ไฟต่าง ๆ มีความยาวที่ 43 ซม 120 ซม และ 130 ซม

มีจำหน่ายสำหรับการสั่งซื้อพิเศษเท่านั้น

รหัสสินค้า: NA0019-1 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: