KAPRO 846 CYCLOPS™ 8cm (3.1″) Magnetic Cast Level

฿650.00

ผลิตภัณฑ์วัดระดับ 846 Cyclops™ Magnetic Cast Level

ผลิตภัณฑ์วัดระดับเพื่อการใช้งานระดับมืออาชีพโดยมีขนาดพกพาในกระเป๋าจาก Kapro ได้กลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับทุกคนที่ใช้ ผลิตภัณฑ์วัดระดับขนาดพอใส่ในกระเป๋าอันทันสมัยนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีคุณสมบัติและคุณภาพระดับมืออาชีพแบบผลิตภัณฑ์ Torpedo เนื่องจากมีขนาดสะดวกพกพาง่าย