KAPRO 935 OPTIVISION® Red Torpedo 25cm (10″) Magnetic Cast Aluminum Level

    ฿1,320.00

    ผลิตภัณฑ์ Kapro 935 Optivision™ Red Torpedo เป็นผลิตภัณฑ์วัดระดับที่หล่อขึ้นรูปเพื่อการใช้งานในระดับมืออาชีพที่คงทนที่สุดในตลาด มีแกนแนวนอนพร้อมคุณสมบัติ Optivision™ Red จาก Kapro ซึ่งได้รับสิทธิบัตร และการเพื่อการหามุม  แกน Optivision™ Red ให้แสงสีแดงเข้มข้นรอบวงของการวัดระดับแนวนอน ทำให้ขอบของวงสีเห็นได้ง่ายขึ้น 8 เท่า เมื่อเทียบกับแกนแนวนอนพื้นฐานทั่วไป นอกจากนี้ยังมีแนวลาดชันสูงสุดร้อยละ 2 ซึ่งมาร์กไว้ในแกนจึงไม่หลุดลอกหรือเคลื่อน