ผลิตภัณฑ์วัดระดับแบบตัวไอ Kapro I-Beam Levels

ผลิตภัณฑ์วัดระดับ I-beam ได้รับชื่อนี้เป็นเพราะรูปทรงจากส่วนภาพตัดขวาง หากท่านตัดผลิตภัณฑ์นี้ในแนวขวางจะมองเห็นเหมือนอักษรตัวไอ (I) ในภาษาอังกฤษ

ส่วนที่เป็นรูปตัวไอในแนวนอนนั้นเป็นที่เรียกกันว่า “แฟลงส์” ขณะที่รูปทรงในแนวตั้งเรียกว่า “เว็บ” เว็บสามารถทนทานต่อแรงเฉือนในขณะที่แฟลงส์สามารถทนทานต่อการกดโค้งซึ่งเกิดจากคานอยู่เสมอ รูปทรง “I” มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการรับทั้งแรงกดโค้งและแรงเฉือนในระนาบของเว็บ แต่ก็มีประสิทธิภาพที่ด้อยในทิศทางที่เคลื่อนที่ผ่านและด้อยประสิทธิภาพในการทนต่อแรงบิดซึ่งสำคัญในการรักษาให้ผลิตภัณฑ์วัดระดับมีรูปทรงที่ยืดตรงและมีความแม่นยำได้