Category Archives: คำศัพท์

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากจาก Kapro

ไม้ฉากเป็นอุปกรณ์วัดประกอบด้วยขอบตัดเรียบสองด้านซึ่งทำมุมฉากต่อกัน [...]

PLUMB SITE® DUAL VIEW™

PLUMB SITE® DUAL VIEW™ เป็นนวัตกรรมของ Kapro ที่เปลี่ยนการออกแบบระดับไปตลอดกาล [...]

ความแม่นยำและการปรับค่าของผลิตภัณฑ์วัดระดับจาก Kapro

ค้นหาความสำคัญของความแม่นยำและการสอบเทียบในระดับต่างๆ ของ Kapro [...]

เทคโนโลยีแกน OPTIVISION®

สามารถสร้างวงสีสีแดงซึ่งอยู่ระหว่างเส้นการอ่านและช่วยให้สามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในสภาพแสงที่จ้าและน้อย [...]

ความสามารถในการสลับสับเปลี่ยน ความไวของแกน การล็อกด้วยอีพ็อกซี่ ของผลิตภัณฑ์วัดระดับ Kapro

ความสามารถในการสลับสับเปลี่ยนหมายถึงความแม่นยำของผลิตภัณฑ์วัดระดับเมื่อใช้วัดในแนวทางที่ต่างกัน [...]