ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากจาก Kapro

A square is a measurement device consisting of two straightedges set at right angles to each other. The “square” refers to the tool’s primary use of measuring the accuracy of a right angle (90°) so you want to make sure your angles are 90° certified. In within this category there are many variations.

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากเพื่อทำกรอบ 305 เพื่อจากรับรองมุม 90 องศาผลิตภัณฑ์ไม้ฉากจากเหล็กกล้าซึ่งมีการเปลี่ยนค่าและตารางพิมพ์แสดงทั้งสองด้านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากทำกรอบ

สะพานไม้ฉากขนาดใหญ่สำหรับช่างไม้ ผลิตจากเหล็กกล้าพร้อมสเกลซึ่งใช้เพื่องานช่างไม้ได้ดีเนื่องจากสามารถแก้ปัญหาทั่วไปในด้านการทำกรอบหลังคาได้ ตัวไม้ฉากประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วน คือส่วนนั้นปลายทั้งสองด้านและส่วนที่ตัดกันเป็นมุมฉาก สำหรับการทำกรอบ มีตารางและขีดสำหรับการวัด

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉาก 444 Ergocast™ Rafter ตัวมุม 90 องศาที่ได้รับการรับรอง มีความทนทานแต่น้ำหนักเบามีตารางและขีดสำหรับการวัด

ไม้ฉากทำคาน

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากนี้เรียกว่าไม้ฉากความเร็วสูงไม้ฉากวัดมุมทำคาน และไม้ฉากสามเหลี่ยม โดยทั่วไปแล้ว ไม้ฉากทำคานเป็นเครื่องมือรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งผสมผสานหน้าที่ของไม้ฉากแบบต่าง ๆ รวมถึงไม้ฉากเพื่อการทำกรอบ ไม้ฉากทำคานผลิตด้วยวัสดุเป็นโลหะหรือ ABS ระดับความลาดชันช่วยลดความยุ่งยากในการคำนวณตรีโกณมิติช่วยท่านสามารถทำงานได้เร็วขึ้น นอกเหนือจากการวัดโดยพื้นฐานแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อทำการมาร์กแนวเส้นบนไม้ ใช้เป็นแนวสำหรับเลื้อยตัดที่มุม 45 องศาและมุม 90 องศา ตลอดจนทำการมาร์กแนวตั้งฉาก วัดมุมสำหรับหลังคา บันได และพื้นดาดฟ้า

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากรูปตัวทีแบบปรับได้ 317 Adjustable T-Square ขนาด 120 ซม (48 นิ้ว) มีหัวสิ้นเดือนได้เพื่อปรับตามมุมได้ทุกมุมและที่ปิดส่วนปลายเป็น ABS โดยมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อให้สามารถใช้งานโดยไม่ต้องใช้มือจับหรือถือตลอดเวลา เพื่อทำการมาร์กและตัดได้อย่างปลอดภัย มีมาตรวัดสองระบบที่เห็นได้ชัดเจน ส่วนหัวรูปตัวทีมีการกัดผิวเพื่อแสดงเป็นองศาต่าง ๆ สามารถพับเพื่อให้เก็บได้ง่าย

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากรูปตัวที

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากรูปตัวทีเป็นอุปกรณ์สำหรับวาดเขียนรซึ่งช่างมักใช้เป็นแนวในการลากเส้นแนวนอน บนโต๊ะร่าง กระดานรองสำหรับร่างภาพ ดรายวอลล์ หรือพื้นผิวที่เป็นไม้ อาจใช้เป็นไม้ฉากเพื่อลากเส้นแนวตั้งหรือเส้นแนวทแยง ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากรูปตัวทีมีส่วนประกอบสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นแท่งยาวเรียกว่าเบลด (แผ่น แถบ แท่ง) และส่วนที่เป็นแท่งสั้นเรียกว่าหัว ไม้ฉากรูปตัวทีสำหรับดรายวอลล์ ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถใช้ในการตัดดรายวอลล์ หรือแผ่นปูนแบบต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากล็อกด้วยพลังแม่เหล็ก 325 Magnetic Lock Combination Square เป็นนวัตกรรมจาก Kapro ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากนี้มีล็อคแม่เหล็กซึ่งปรับได้อันจะทำให้ท่านรู้สึกทึ่ง แทนที่จะมัวขาย NOT ในแต่ละครั้งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนการวัด เพียงดึงออกแล้วใส่ใหม่เท่านั้น

ไม้ฉากอเนกประสงค์

ไม้ฉากอเนกประสงค์เป็นเครื่องมือการวัดซึ่ง โดยหลักแล้ว ใช้เพื่อ:

  • สร้างความมั่นใจว่าฉากหนึ่ง ๆ จะกลาง 90 องศาอย่างแท้จริง
  • ใช้วัดมุม 45 องศา
  • วัดศูนย์กลางของสิ่งที่เป็นวงกลม
  • หาความลึก
  • วัดระยะทางอย่างง่าย
  • ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยไม้บรรทัดและหัวซึ่งเปลี่ยนได้อย่างน้อยหนึ่งหัวขึ้นไป หัวที่เป็นมาตรฐานคือหัวสี่เหลี่ยมซึ่งใช้เพื่อวางหรือตรวจสอบมุมฉากและมุม 45 องศา ไม้ฉากอเนกประสงค์เป็นเครื่องมือยอดนิยมเครื่องมือหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานไม้ ทำงานหิน และทำงานโลหะ

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉาก 309 มีมุมฉากซึ่งได้รับการรับรองว่ากลาง 90 องศาอย่างแท้จริง อีกทั้งมีขอบซึ่งหนุนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตัวไม้เป็นแผ่นโลหะเหล็กกล้าซึ่งมีการกัดเพื่อทำสัญลักษณ์บนตัวแผ่นโลหะเพื่อแสดงการมาร์กมุมขนาด 22.5 องศา 45 องศา 67.5 องศา และ 90 องศา เพื่อทำส่วนลาดและกรอบ

ไม้ฉากและบรรทัดฉาก

ผลิตภัณฑ์บรรทัดฉากประกอบด้วยส่วนประกอบสองส่วน คือ ส่วนคานและส่วนตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเบลดซึ่งตัดกันที่มุม 45 องศาหรือ 90 องศา ผลิตภัณฑ์บรรทัดฉากเหมาะสำหรับงานไม้และงานโลหะ

ผลิตภัณฑ์ไม้ฉากที่มีส่วนวัดความลาดชัน 301 T-Bevel มีทริมเกจ (trim gauge) แบบบิลต์-อิน ขนาด 5 มม (3/16 นิ้ว) อยู่ที่ด้านข้างและด้านล่าง มีการวัดระดับและส่วนมาร์กมุมอยู่บนที่จับ ผลิตภัณฑ์ 301 T-Bevel ช่วยให้ท่านสามารถวัดมุมได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์วัดความลาดชัน

ผลิตภัณฑ์วัดความลาดชันรูปตัวที ซึ่งเรียกกันว่า บีเวล เกจ (bevel gauge) หรือไม้ฉากแบบ false square เป็นเกจที่สามารถปรับได้ ตั้งค่าและเปลี่ยนค่าระหว่างมุมต่าง ๆ ส่วนที่จับมักทำจากไม้ โลหะ หรือพลาสติก และเชื่อมต่อกับแผ่นโลหะด้วยน็อต แบบต่าง ๆ ตัวหมุดของเบลด สามารถล็อกได้ที่ทุกมุม โดยการขันน็อตให้แน่นหรือหลวม ส่วนที่ใช้วัดค่าเอี่ยงสามารถลอกเลียนมุมที่มีอยู่หรือกำหนดมุมที่ต้องการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในการวัด เป็นเครื่องมือที่ต้องมีสำหรับงานก่อสร้าง งานบูรณะปฏิสังขรณ์ หรืองานใดก็ตามที่ต้องใช้มุมที่ไม่มาตรฐาน