ผลิตภัณฑ์ไม้บรรทัด Kapro

ความแตกต่างสำคัญระหว่างไม้บรรทัดและไม้บรรทัดขอบตัดเรียบ คือไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือวัด ในขณะที่ไม้บรรทัดขอบตัดเรียบเป็นเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรงหรือตรวจสอบความแบนราบของพื้นผิว ทุกวันนี้ความแตกต่างนี้ไม่สำคัญแล้วเนื่องจากเป็นเรื่องที่ท่านจะตัดสินใจใช้ด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์ไม้บรรทัด 306

ไม้บรรทัดอลูมิเนียมชุบมีสเกลพิมพ์สองหน้าโดยมีความแม่นยำสูงสุด 0.7 มม/ม

ผลิตภัณฑ์ไม้บรรทัดขอบตัดเรียบ 308

ไม้บรรทัดขอบตัดเรียบอลูมิเนียมชุบมีสเกลพิมพ์สองหน้าโดยมีความแม่นยำสูงสุด 0.7 มม/ม

ไม้บรรทัดอะลูมิเนียมทรงตรง 630

การก่อสร้างขึ้นอยู่กับความแม่นยำของไม้บรรทัด ในขณะที่ส่วนที่โค้งทำให้สามารถวัดได้เยี่ยมยอดและเก็บรักษาได้ง่าย สามารถใช้