ความแม่นยำและการปรับค่าของผลิตภัณฑ์วัดระดับจาก Kapro

การยอมรับความคลาดเคลื่อนของความแม่นยำ หมายถึงความแปรผัน/ความผิดพลาดระดับเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการการผลิต ผลิตภัณฑ์วัดระดับแบบมืออาชีพสามารถยอมรับความคาดเคลื่อนของความแม่นยำได้ที่ 0.5 มม/ม ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดงานฝีมือซึ่งเป็นงานอดิเรก (DIY) สามารถยอมรับความคาดเคลื่อนของความแม่นยำที่ 1 มม/ม ดวงตาของมนุษย์จะมองไม่เห็น ความคลาดเคลื่อนของความแม่นยำที่ต่ำกว่า 0.5 มม/ม

ผลิตภัณฑ์วัดระดับจาก Kapro มีแกนซึ่งมีความแม่นยำถือ ±0.5 มม/ม การยอมรับความคาดเคลื่อนของความแม่นยำโดย Kapro ไม่ใช่เพียงการประกาศแบบกล่าวอ้างด้วยตนเอง แต่ได้รับการรับรองโดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อิสระจากประเทศเยอรมันนีซึ่งมอบเอกสารรับรอง VPA ให้

ผลิตภัณฑ์วัดระดับจาก Kapro แต่ชิ้นได้รับการตั้งค่าแยกเฉพาะด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์วัดระดับได้