KAPRO 104 Drainage Level 100cm (40″)

ผลิตภัณฑ์วัดระดับ Kapro 104 Drainage Level ได้รับการออกแบบให้ช่วยเหลือผู้ชำนาญการในการติดตั้งแนวระบายน้ำโดยมีระดับความลาดเอียงที่ถูกต้องหรือพิจารณาระยะเอียงลาดไม่เพียงพอสำหรับท่อระบายน้ำที่ติดตั้งแล้ว

เมื่อปรับระดับทางลาดให้ได้ตามที่ต้องการแล้ว แกนจะแสดงความลาดจากส่วนที่เบี้ยวออกตั้งแต่แรกเริ่ม ระดับความลาดสามารถติดตั้งได้สูงสุดร้อยละ 10 แกนแนวนอนเป็นแกนอะคริลิคที่ไม่แตกและมีความถูกต้องแม่นยำที่  <0.0005 นิ้ว/นิ้ว (0.5  มม/ม) แกนทั้งหมดซึ่งใช้งานระดับมืออาชีพของ Kapro ตั้งค่าด้วยมือ ผ่านการทดสอบ VPA และได้รับการรับรองจากประเทศเยอรมนี อีกทั้งรับประกันความถูกต้องแม่นยำตลอดอายุการใช้งาน

มีจำหน่ายสำหรับการสั่งซื้อพิเศษเท่านั้น

รหัสสินค้า: NA0020-1 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: