ความสามารถในการสลับสับเปลี่ยน ความไวของแกน การล็อกด้วยอีพ็อกซี่ ของผลิตภัณฑ์วัดระดับ Kapro

ความสามารถในการสลับสับเปลี่ยนหมายถึงความแม่นยำของผลิตภัณฑ์วัดระดับเมื่อใช้วัดในแนวทางที่ต่างกัน คือ ในตำแหน่งปกติแกนจะอยู่ด้านบน ในตำแหน่งกลับหัว แกนจะกลับหัว 180 องศาจากตำแหน่งปกติ

ไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์วัดระดับทุกชนิดจะมีความแม่นยำในทุกตำแหน่ง ความสามารถในการสลับสับเปลี่ยนจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนับตั้งแต่การผลิตแกน การประกอบ และการตั้งค่า โดยทั่วไปแล้วความแม่นยำของการวัดระดับที่มีความสามารถในการสลับสับเปลี่ยน คือ เมื่อกลับหัว มัคจะแตกต่างจากความแม่นยำเมื่อผลิตภัณฑ์วัดระดับอยู่ในตำแหน่งปกติ

ผลิตภัณฑ์วัดระดับจาก Kapro สำหรับผู้รับเหมา 905, 990, 995 และ 985XL มีความแม่นยำ เมื่อใช้แบบสลับสับเปลี่ยน สูงสุดถึง ±0.5 มม/ม ตั้งในตำแหน่งปกติและตำแหน่งกลับหัว

ความไวของแกน
ความไวของวงสีพิจารณาจากรัศมี เมื่อแกมีความไวสูงผลิตภัณฑ์วัดระดับจะยิ่งแม่นยำแต่วงสีจะเคลื่อนไหวเร็วและทำให้นิ่งได้ยาก เมื่อความไวต่ำวงสีจะเคลื่อนไหวช้าลงและทำให้เสถียรได้ง่ายแต่ความแม่นยำชัดเจนจะต่ำ โดยทั่วไปแล้วความไวทั่วไปในท้องตลาด คือ 10 มม/ม ซึ่งหมายความว่าหากท่านยกปลายส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์วัดระดับชิ้นหนึ่งซึ่งมีความยาว 1 เมตร ขึ้นมา 10 มิลลิเมตร วงสีจะเคลื่อนไหว 2 มม หากแกนมีรัศมี 200 มม

การล็อกด้วยอีพ็อกซี่
แกนสามารถยึดติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ได้โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อความทนทานของผลิตภัณฑ์วัดระดับ การล็อกด้วยอีพ็อกซี่ของส่วนที่ติดตั้งแกนและแกนเข้าด้วยกันนั้นช่วยรับรองว่าผลิตภัณฑ์วัดระดับสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วงโดยยังมีความแม่นยำตามที่ได้รับการตั้งค่าจากโรงงานตลอด

ผลิตภัณฑ์วัดระดับแบบ (Spirit Level) ส่วนใหญ่ของ Kapro มี การล็อกด้วยอีพ็อกซี่